Moderniseringsstyrelsen sætter fokus på god anvendelse af ledelsesinformation

20-02-2017

En ny pjece giver inspiration til, hvordan statslige institutioner kan få mere styringsrelevant ledelsesinformation og deler gode eksempler fra staten.

Moderniseringsstyrelsen har i efteråret 2016 været på besøg i flere statslige styrelser og departementer for at indsamle gode eksempler på, hvordan man udvikler og fremstiller styringsrelevant ledelsesinformation.

Resultatet er publikationen ’Inspiration til ledelsesinformation’, der indeholder vejledende materiale til udviklingen af ledelsesinformation og cases fra 15 forskellige statslige styrelser og departementer.

Publikationen sætter fokus på vigtigheden af at overveje og udvikle sin ledelsesinformation løbende og giver inspiration og ideer til udviklingen.

Publikationen består af tre dele. Delene kan enten læses i sammenhæng eller hver for sig, alt afhængig af behov og interesse.

Del I henvender sig hovedsageligt til lederen. Den præsenterer visionen for god ledelsesinformation og hvad hvilke forudsætninger der skal til for at opnå den.

Del II leverer den teoretiske ramme, som praktikeren kan benytte i arbejdet med ledelsesinformation. Her præsenteres læseren for, hvad god ledelsesinformation består af, samt ideer til tilrettelæggelsen og udviklingen.

Del III indeholder gode eksempler på ledelsesinformation i staten, som både lederen og praktikeren kan hente inspiration i, samt yderligere ideer til operationalisering af tilrettelæggelsen af ledelsesinformation.

Endelig er der i bilag et katalog med en række eksempler på KPI’er, der kan anvendes i ledelsesinformationen.

Få mere viden om ledelsesinformation