Nyt udspil: Flere medarbejdere i staten skal selv forhandle løn

13-12-2017

Som optakt til overenskomstforhandlingerne på statens område i 2018 foreslår innovationsminister Sophie Løhde i et nyt udspil, at flere ansatte i staten selv får mulighed for at forhandle løn, og at en større andel af lønmidlerne bliver lagt ud til lokal forhandling på den enkelte arbejdsplads.

På trods af at mange statslige ansatte gerne selv vil forhandle deres egen løn, er det i dag kun få, der gør det. Ifølge en undersøgelse fra Epinion mener 2/3 af de ansatte i staten, at de og deres leder er de bedste til at vurdere, hvad de skal have i løn. Alligevel er det kun ca. 17 procent af medarbejderne, som har individuelle lønforhandlinger.

En af målsætningerne i udspillet er derfor, at flere selv skal forhandle deres løn. Helt konkret indeholder udspillet en målsætning om, at 50 procent af statens medarbejdere selv forhandler løn i 2025.

Et andet centralt element i udspillet er, at en større andel af lønnen skal forhandles lokalt på de enkelte arbejdspladser.

For selvom Finansministeriet og de faglige organisationer ved overenskomstforhandlingerne i 1997 aftalte "Ny løn", for derigennem at tilskynde til, at en større andel af lønnen aftales på den enkelte arbejdsplads, er det i dag kun 10 procent af løndannelsen, der sker lokalt. Hele 90 procent af lønnen er altså fastsat på baggrund af centrale aftaler mellem de faglige organisationer og Finansministeriet.

Udspillet indeholder derfor også en målsætning om, at andelen af lokalt forhandlet løn skal øges, så mindst 25 pct. af lønnen er fastsat på baggrund af lokalt forhandlede tillæg mv. i 2025.

Ved kravsudvekslingen med de faglige organisationer fredag den 15. december 2017 vil Finansministeriet derfor stille krav om en højere grad af decentralisering af løndannelsen og bedre rammer for de lokale lønforhandlinger.

Læs mere om udspillet "Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser" på fm.dk