Ministerierunde og opsætning af det nye budgetsystem

15-12-2017
Digitale løsninger

Afklaringsforløbet med leverandøren om budgetsystemet er nu afsluttet uden behov for justeringer. Arbejdet med at etablere løsningen er derfor sat i gang. Samtidig besøger Moderniseringsstyrelsen alle ministerierne for at orientere om og forberede implementeringen af budgetsystemet og herunder afdække ressortspecifikke ønsker til implementeringstidspunkt.

Budgetprojektet banker på hos alle ministerier

Som optakt til implementeringen af budgetsystemet afholder Moderniseringsstyrelsen for øjeblikket møder med alle ministerområder.

Formålet med møderne er at orientere om budgetsystemet, forberede den forestående implementering og drøfte mulige pre-implementeringstiltag samt at få identificeret centrale hensyn i forhold til hvornår de respektive ministerier tager budgetløsningen i brug.

Ministerierunden afsluttes i januar 2018. Den samlede implementeringsplan forventes at foreligge i 2.kvartal 2018. 

Budgetsystemet går fra afklaringsfasen til etableringsfasen

Den 26. november blev afklaringsfasen afsluttet, uden ændringsanmodninger til løsningsdesignet. Nu er arbejdet med at bygge de første elementer af løsningen i fuld gang. Første delleverance er den grundlæggende funktionalitet til den lokale budgettering og budgetopfølgning.

Til maj når denne delleverance foreligger, vil vi igen invitere til informationsmøder, hvor løsningen og funktionaliteten vil blive præsenteret. Derudover vil pilotinstitutioner og en række statslige institutioner undervejs i etableringsarbejdet indgå som brugerrepræsentanter og faglige eksperter. Det skal bridrage til, at opsætningen afspejler budgetmedarbejdernes forretningsmæssige behov.