Statens Administration anker dom afsagt i retssag anlagt af HK

22-08-2017

Ved dom af 8. august 2017 blev der skabt uklarhed om, hvor meget mertransporttid en medarbejder skal tåle, når arbejdspladsen flytter.

Dommen er konkret begrundet, og det kan desværre ikke udledes, hvilke konkrete forhold, der er lagt vægt på, når det skal vurderes, hvor meget mertransporttid en medarbejder skal tåle.

Dommen skaber derudover uklarhed om betydningen af ansættelsesområdet, da det fremgår af præmisserne, at vurderingen af, om en stillingsændring er væsentlig, skal foretages uafhængigt af det ansættelsesområde, der er angivet i ansættelsesaftalen.

Dommen skaber således uklarhed om retstilstanden på flere områder. Statens Administration har derfor besluttet at anke dommen til landsretten.

Læs mere om dommen vedrørende væsentlig stillingsændring