Dom afsagt i retsagen HK mod Statens Adminstration

10-08-2017

Ved dom afsagt den 8. august 2017 er Retten i Randers kommet frem til, at flytning af arbejdsplads fra Viborg til Hjørring er en væsentlig stillingsændring for den medarbejder, sagen omhandler.

Retssagen anlagt af HK ved Retten i Randers drejede sig om en medarbejder hos Statens Administration (SAM) med tjenestested i Viborg, der ligesom de øvrige medarbejdere i SAM fremover skulle have tjenestested i Hjørring. Flytningen skete som led i regeringens initiativ om flytning af statslige arbejdspladser: Bedre Balance.

Parternes synspunkter

HK gjorde gældende, at ændringen af tjenestested for medarbejderen, som havde bopæl i Randers, udgjorde en væsentlig stillingsændring, der skulle have været varslet som en opsigelse. SAM vurderede ikke, at ændringen af tjenestestedet udgjorde en væsentlig stillingsændring for medarbejderen. Medarbejderen dokumenterede ikke særlige forhold, som kunne ændre SAMs vurdering.

Rettens vurdering

Retten i Randers har vurdereret, at flytningen af medarbejderen er en væsentlig stillingsændring, som kan betragtes som en opsigelse.

Dommen skal læses nærmere. Statens Administration vil i samråd med Kammer-advokaten overveje, om dommen skal ankes til landsretten.