Betænkning om ny ferielov afgivet af Ferielovsudvalget

22-08-2017

Ferielovsudvalget har tidligere i dag afgivet en betænkning, der beskriver en ny ferieordning.

Ferielovsudvalget anbefaler, at der fra september 2020 indføres en ordning med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Udvalget anbefaler en overgangsordning, der skal sikre, at overgangen mellem den nuværende ordning og den nye ordning sker så smidigt som muligt. Moderniseringsstyrelsen har været repræsenteret i udvalget.

Moderniseringsstyrelsen vil følge det videre arbejde og vende tilbage med mere konkrete informationer, når der er nyt.

Læs mere om betænkningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside