Udbud af Managementkonsulentaftalen

24-04-2017
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelsen.

Moderniseringsstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om begrænset udbud af rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen (Managementkonsulentaftalen).

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende prækvalifikation, herunder udfyldelsen af ESPD'et, tirsdag den 2. maj 2017, kl. 11.30 hos Moderniseringsstyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes potentielle ansøgere senest to arbejdsdage inden mødet meddele, pr. mail til: om man påtænker at deltage, så Moderniseringsstyrelsen kan danne sig et overblik over antallet af deltagere. Hver potentielle ansøger kan deltage med op til to deltagere.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og anmodning om prækvalifikation skal ske elektronisk.

Læs mere om udbuddet på ethics.dk

Frist for indgivelse af anmodning om prækvalifikation er tirsdag den 23. maj 2017, kl. 10.00.

Læs Udbudsbekendtgørelsen med et midlertidigt referencenummer i EUT: 20170420-005821(17-157113-001) på ethics.dk

Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en markedsdialog.

Læs relevant materiale på ethics.dk