Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger

24-04-2017

Boligbidrag for statens tjeneste- og lejeboliger forhøjes med 1,6 pct. med virkning fra den 1. august 2017.

Brugere af statens tjeneste- og lejeboliger skal inden 1. maj 2017 have meddelelse om regulering af boligbidraget.

Hent cirkulæret om regulering af boligbidrag her