Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger

28-11-2016
Arkiv

Moderniseringsstyrelsen har d.d. udsendt "Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger".

Vejledningen er en videreførelse af den tilsvarende vejledning fra 2015 med nogle få redaktionelle justeringer.

Hent vejledningen her (pdf)