Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger

28-11-2016

Moderniseringsstyrelsen har d.d. udsendt "Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger".

Vejledningen er en videreførelse af den tilsvarende vejledning fra 2015 med nogle få redaktionelle justeringer.

Hent vejledningen her (pdf)