Udbetaling af pensionsbidrag som løn for visse lærere og ledere på erhvervsskoleområdet

11-11-2016

Finansministeriet, Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 har den 10. november 2016 indgået protokollat om udbetaling af pensionsbidrag som løn for visse lærere og ledere på erhvervsskoleområdet.

Protokollatet er indgået til Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Modst. nr. 028-15) og Aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler (Perst. nr. 016-04).

Efter protokollatet får ansatte, der er fyldt 70 år, og som har en forsikringsmæssig pensionsordning, udbetalt pensionsbidrag af basislønnen/skalatrinslønnen som løn, medmindre den pågældende ønsker pensionsbidraget indbetalt på en pensionsordning.

Se hele protokollatet her (pdf)