Frigivelse af stamdatastandarder på tværs af de fællesstatslige it-systemer

17-11-2016
Digitale løsninger

Standardiserede beskrivelser af data skal give statslige institutioner mulighed for lettere at sammenstille og udveksle data.

Moderniseringsstyrelsens stamdatastandarder gælder for data, som bruges på tværs af de fællesstatslige it-systemer.

Ved at offentliggøre stamdatastandarderne imødekommer Moderniseringsstyrelsen de statslige institutioner, som til brug for styrings- og analyseopgaver har efterlyst autoritative definitioner på nøglebegreber i de fællesstatslige it-systemer.

Hvad skal stamdatastandarderne bruges til?

Stamdatastandarderne skal gøre det lettere for statslige og selvejende institutioner at sammenstille data. Fx i forbindelse med produktion af standardrapporter og analyser, hvor der er brug for at koble data fra de fællesstatslige it-systemer med data fra institutionernes egne it-systemer eller på tværs af økonomi, løn- og produktionsdata.

Standarderne kan også bruges som dokumentation i forbindelse med anskaffelse af nye it-systemer for at sikre sammenhæng til eksisterende systemer.

Læs mere og download dokumentet Stamdatastandarder her.