Det offentlige indkøb effektiviseres yderligere

01-11-2016

Regeringen har besluttet, at Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) skal overtage udbud og drift af i alt 16 indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram, som hidtil har været udbudt af Moderniseringsstyrelsen.

SKI overtager driften af indkøbsaftalerne i takt med, at de skal genudbydes. De første seks aftaler overgår til SKI med aftalestart pr. 1. januar 2018, mens de resterende 10 aftaler overtages af SKI i årene 2019-21.

”Formålet er at styrke den faglige synergi, udnytte stordriftsfordele og få klarere snitflader i det fortsatte arbejde med at effektivisere det offentlige indkøb,” siger Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen.

Poul Taankvist forklarer, at det konkret handler om at sikre et godt grundlag for en fortsat effektivisering af det offentlige indkøb, og at undgå dobbeltarbejde ved, at både SKI og Moderniseringsstyrelsen udbyder parallelle aftaler inden for de samme indkøbsområder.

”De 16 aftaler vil fortsat være en del af Statens Indkøbsprogram, som de statslige myndigheder er forpligtede til at anvende. SKI er vant til at samarbejde med og servicere ministerier og statslige styrelser, og vi vil kunne koble aftalerne sammen med vores forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Det er et naturligt skridt, der vil kunne gøre aftalerne endnu mere attraktive. Det vil ikke kun komme staten til gode - men også kommunerne og andre brugere af aftalerne,” siger administrerende direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen.

Cheføkonom i KL, Morten Mandøe, siger, at beslutningen peger fremad. ”Kommunerne har gennem de seneste år hentet betragtelige gevinster ved at stå skulder ved skulder om de fælleskommunale indkøb i SKI. Det er derfor positivt, at staten vil være med i indkøbsaftalerne, og jeg ser et potentiale for en yderligere effektivisering af det offentlige indkøb.”

Konkurrence er vigtig for at skabe gode indkøbsaftaler også på længere sigt. Forud for hvert enkelt udbud analyserer SKI derfor altid, hvordan udbuddet tilrettelægges, så der skabes mest mulig konkurrence. SKI gennemfører altid en grundig markedsanalyse, hvor kunder, leverandører og relevante interesseorganisationer bliver involveret. Derudover gennemfører SKI en høring af udbudsmaterialet, hvor alle potentielle leverandører kan komme med eventuelle deres kommentarer til materialet.

”For hvert enkelt af områderne vil samlingen af det statslige og kommunale indkøb blive nøje tilrettelagt med udgangspunkt i markedsanalyser og inddragelse af både det offentlige og leverandørerne. Formålet er aftaler, der effektiviserer indkøbet, matcher det offentliges behov og sikrer en stærk konkurrence blandt virksomhederne,” siger Signe Lynggaard Madsen.

Om SKI

SKI blev grundlagt i 1994 med henblik på at effektivisere det offentlige indkøb ved at udbyde indkøbsaftaler på vegne af den offentlige sektor. SKI er et not-for-profit selskab, der ejes af Staten (55 pct.) og KL (45 pct.) i fællesskab.

SKI’s indkøbsaftaler giver den offentlige sektor et besparelsespotentiale på omkring 1. mia. kr. årligt. De massive besparelser bidrager til at skabe et råderum for politiske prioriteringer.

Samlet set køber det offentlige ind for knap 300 milliarder kr. årligt. Heraf går ca. 6 mia. kr. gennem SKI’s indkøbsaftaler. Med overdragelsen af de 16 aftaler forventes omsætningen på SKI’s aftaler at vokse med ca. 1 mia. kr. på tværs af de 16 aftaler.

Fakta om de 16 aftaler

Aftaleområde I drift i SKI
Telefoni og mobilt bredbånd 1. januar 2018
Hjemmearbejdspladser 1. januar 2018
AV-materiel 1. januar 2018
Papir i ark 1. januar 2018
Kontormaskiner - printere 1. januar 2018
Kontormaskiner - multifunktionsmaskiner 1. januar 2018
Forbrugsstoffer og datatilbehør 1. januar 2019
Tablets 1. januar 2019
Computere 1. januar 2019
Servere 1. januar 2019
Storage 1. januar 2019
Kontorartikler 1. januar 2019
Netværkskomponenter 1. januar 2020
Kontormøbler 1. januar 2021
Rengørings- og forbrugsartikler 1. januar 2021
Datakommunikation 1. januar 2021

 

Hent pressemeddelelsen 'Det offentlige indkøb effektiviseres yderligere' (pdf)