COI lancerer Innovationsbarometeret for offentlige arbejdspladser

02-11-2016

Center for Offentlig Innovation har netop lanceret "Innovationsbarometeret - højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation". Bogen indeholder råd og eksempler på offentlig innovation i kommuner, regioner og ministerier.

COI tager temperaturen på innovation i den offentlige sektor

Innovation kan komme ad mange veje. Med Innovationsbarometeret har COI afdækket hvilke faktorer, der giver grobund for at tænke nye løsninger til konkrete udfordringer i offentlige institutioner. Inspirationen udspringer af målinger af den private sektor i EU- og OECD-landene, men Danmark er det første land, hvor innovation i den offentlige sektor er blevet undersøgt. Innovationsbarometeret er baseret på svar fra i alt 1.255 offentlige arbejdspladser, og de samlede resultater udkommer nu i bogform.

Hurtigere effekt med lokal tilpasning

Praktikere og eksperter har bidraget til bogens cases og analyser med deres erfaringer med innovation i kommune, region og stat. En af analyserne viser, at 73 pct. af nye produkter, services og organiseringer i større eller mindre grad er genbrug af andres innovative løsninger. Når man genbruger og tilpasser løsninger til egen kontekst, kan man ikke alene springe udviklingstid over. Man kan også undgå blindgyder og dermed komme hurtigere frem til reel effekt, der kan komme borgere og medarbejdere til gode.

Læs eksempler på innovativt genbrug og andre offentlige tiltag i Innovationsbarometeret. Bogen kan downloades gratis på www.innovationsbarometer.coi.dk

Yderligere information

Har du spørgsmål til Innovationsbarometeret kan Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent i Center for Offentlig Innovation, kontaktes på eller tlf. 6181 3102.