Håndtering af ansættelsesbeviser i forbindelse med tilbagetrækning af cirkulære af 5. februar 2016 om ansættelsesbreve

12-02-2016

Moderniseringsstyrelsen har fredag den 5. februar 2016 udsendt et cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten. Efterfølgende er der fra flere sider rejst spørgsmål om visse juridiske aspekter i relation til cirkulæret. På den baggrund har Moderniseringsstyrelsen besluttet at trække cirkulæret tilbage for at undersøge disse spørgsmål nærmere.

Læs mere om ansættelsesbreve i cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

I forlængelse heraf forudsættes det, at de ansatte, der har fået ansættelsesbreve i overensstemmelse med de nye retningslinjer, får nye ansættelsesbreve, hvor vilkåret vedrørende ansættelsesområdet udformes i overensstemmelse med den hidtidige praksis på den pågældende institution.