Regulering af satser for tjenesterejser og supplerende flyttegodtgørelse

21-12-2016

Satserne for hhv. tjenesterejser og supplerende flyttegodtgørelse reguleres pr. 1. januar 2017.

Pr. 1. januar 2017 reguleres satserne for supplerende flyttegodtgørelse.

Hent cirkulæret om satsregulering for supplerende flyttegodtgørelse her

Pr. 1. januar 2017 reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser.

Hent cirkulæret om satsregulering for tjenesterejser her

Note

I cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser udsendt den 21. december 2016 er der en trykfejl i bilag 5, note 1. Hoteldispositionsbeløbet for Danmark reguleres i henhold til Statens Indkøbs hotelaftale, der rettelig reguleres pr. 15. februar 2017. Indtil da anvendes satsen for 2016.

Derudover er der fejl i cirkulærebemærkningerne. Det korrekte hoteldispositionsbeløb for Danmark er 1.020 kr., hvilket også fremgår af bilag 5.

Nyt cirkulære vil blive udsendt primo januar 2017.