Værktøj til risikostyring og revisionsbemærkninger

Økonomistyrelsen har udviklet et værktøj, som kan hjælpe med at skabe over-blik over risici og revisionsbemærkninger.

Hvad kan værktøjet bidrage med?

Formålet med værktøjet er at understøtte, at statslige institutioner har overblik over risici og revisionsbemærkninger. Værktøjet samler data ét sted, minimerer mængden af dobbeltarbejde og giver mulighed for en overskuelig ledelsesmæssig afrapportering. Værktøjet er ikke normerende og skal alene ses som inspiration til arbejdet med at skabe overblik over risici og revisionsbemærkninger.

Hvordan virker værktøjet?

Værktøjet er udarbejdet i excel-format, hvilket gør det muligt at tilpasse det til eventuelle lokale behov. Der er udarbejdet to versioner af værktøjet. Den ene version er tiltænkt institutionernes interne arbejde med risikostyring og revisionsbemærkninger, mens den anden version er tiltænkt tilsynet med underliggende institutioner. I sidstnævnte version er det derfor muligt at tilføje den underliggende institutions navn, herudover er de to versioner ens.

Værktøjet består af:

  1. En forside med et inputskema til indberetning af henholdsvis risici og revisionsbemærkninger
  2. En log til at skabe overblik over revisionsbemærkninger og en log til risikostyring
  3. Et visuelt overblik over udvalgte nøgledata og key point indicators (KPI’er) for henholdsvis risikostyring og revisionsbemærkninger, som kan anvendes til ledelsesrapportering

Værktøjet og vejledning til brug heraf kan findes på siden publikationer.