Spændende projektsamarbejde med Bygningsstyrelsen om udviklingen af en ny økonomimodel

12-03-2024
It-styring

I et tæt projektsamarbejde med Bygningsstyrelsen har Økonomistyrelsen bidraget med rådgivning og sparring om en ny økonomimodel for at styrke Bygningsstyrelsens økonomistyring.

""

Økonomistyrelsen og Bygningsstyrelsen har indgået et projektsamarbejde omkring udviklingen af en ny økonomimodel, herunder en ny model for løn- og omkostningsfordeling. Projektets formål er bl.a. at øge gennemsigtighed i økonomi-styringen gennem en tættere kobling mellem omkostninger og aktiviteter.

I samarbejdet har Bygningsstyrelsen fungeret som projektejer og projektkoordinator, mens Økonomistyrelsen har fungeret som projektleder og sparringspartner i de indledende faser.

Projektet startede med en kortlægning af Bygningsstyrelsens styringsbehov, herunder en afdækning af kerneopgaver, interne og eksterne rammevilkår samt aktiviteter, som Bygningsstyrelsen ønskede at kunne styre med den nye model. Herefter blev der opstillet og beskrevet forskellige mulige økonomimodeller, som understøttede Bygningsstyrelsens styringsbehov. Her har Økonomistyrelsen bidraget med erfaringer og viden om mulighederne i fællesstatslige it-løsninger ift. at understøtte Bygningsstyrelsens valg af ny økonomimodel.

Efter valget af ny økonomimodel er implementeringen igangsat. Under implementeringen arbejdes også med systemopsætning, oplæring og uddannelse af superbrugere i udvalgte moduler i Statens Budgetsystem samt opsætning af ledelsesrapportering, der skal understøtte Bygningsstyrelsens nye økonomimodel.

Centerchef for Økonomi og it Trine Vámosi er glad for samarbejdet: 

Økonomistyrelsen har bistået gennem hele projektet, hvor vi har kunne spørge om stort og småt. Økonomistyrelsen har helt konkret hjulpet os med at få projektet skåret til, at få identificeret styringsbehov, at få valgt "den rette" model og nu også med at få den implementeret. Vi har været meget glade for samarbejdet.

Synes du ovenstående projekt lyder spændende – eller overvejer du et projektsamarbejde med Økonomistyrelsen? I forbindelse med vores rådgivning om økonomistyring og BI tilbyder Økonomistyrelsen projektsamarbejde vedr. sam-menhængende økonomistyring, hvor vi i fællesskab kortlægger jeres behov og skræddersyer løsninger, som passer til jeres ønsker.

Hvis du gerne vil høre mere, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse på .