Opfølgning på SDI driftsforstyrrelse

24-05-2024
Digitale løsninger

Statens Digitale Indkøb (SDI) har været ramt af en systemfejl i pilotfasen, der har forårsaget, at fakturaer ikke har kunnet ses eller fremsøges i løsningen.

Årsagen til fejlen er endeligt afdækket som en integrationsfejl mellem to komponenter internt i SDI, og skyldtes således ikke, som tidligere antaget, at der var tale om forkert formaterede dokumenter.

Fejlen er løst, og de strandede fakturabilag er løbende håndteret af systemleverandøren i perioden 16.05.2024 - 23.05.2024. Det betyder, at alle tidligere ikke tilgængelige fakturabilag nu alle er synlige for behandling i SDI og dermed for godkendelse og oversendelse til Navision Stat, der afvikler udbetalingen til kreditoren.

Økonomistyrelsen beklager de gener, dette måtte aflede for pilotinstitutionerne, og kontakter pilotinstitutionerne direkte for hjælp til den videre proces.