Medlemmer til Statens It-råd udpeget for en ny periode

08-05-2024
It-styring

Finansministeren har udpeget fire nye medlemmer af Statens It-råd, som skal bistå med den professionelle rådgivning af statslige myndigheder om it-projekter og it-systemporteføljer. Per 1. juni vil Statens It-råd bestå af 14 rådsmedlemmer.

Statens It-råd har siden 2011 risikovurderet statens store it-projekter, og rådet fik i 2018 et udvidet mandat til også at reviewe og rådgive om it-systemporteføljestyring. It-rådet er sammensat af ledere fra det offentlige og private erhvervsliv med erfaring fra store it- og forandringsprojekter samt styring af it-systemporteføljer.

Der sker en løbende udskiftning i It-rådet, og finansminister Nicolai Wammen har udpeget fire nye medlemmer. Det drejer sig om:

  • Christian Poulsen, CEO i Københavns lufthavn
  • Jesper Riis, Group CIO i DSV
  • Kristina Skovdal, direktør i Koncern IT, Københavns Kommune
  • Kristine Stenhuus, koncerndirektør i ATP/Udbetaling Danmark

Samtidig udtræder Mikkel Müller, som siden 2018 har medvirket til, at Statens It-råd har skabt forøget ledelsesfokus og stigende professionalisering af statens it-projekter og it-systemporteføljer.

Om de nye udnævnelser udtaler direktør i Økonomistyrelsen Maria Schack Vindum:

Jeg vil gerne byde de fire nye medlemmer velkommen! Jeg glæder mig over, at de vil bidrage til rådets arbejde med at levere værdifuld rådgivning til statslige myndigheder. It-landskabet i staten er kontinuerligt blevet større og mere komplekst, og det er derfor meget positivt fortsat at kunne styrke rådet med gode kompetencer. Jeg ser frem til det videre samarbejde med It-rådet. Samtidig vil jer gerne takke Mikkel Müller for hans meget aktive rolle gennem flere år i rådet. Mikkel har rådgivet mange myndigheder om deres it-projekter og systemporteføljer, og han har været med til at udvikle rådet til det vigtige rådgivningsorgan, det er i dag.

Formand for Statens It-råd, Betina Hagerup udtaler ligeledes om udnævnelserne:

It-rådet har over de seneste år oplevet en generel aktivitetsstigning på it-området. Sammen med resten af rådet vil jeg fortsætte det gode samarbejde med myndighederne, så den statslige it-portefølje er vedligeholdt, opdateret og sikker og at projekter kommer i mål som planlagt. Med de nye medlemmer står vi endnu stærkere, og jeg ser meget frem til fortsat at rådgive myndighederne som en erfaren samarbejdspartner.

Rådets opgaver

It-rådet understøtter de ansvarlige direktionsmedlemmer bag store statslige it-projekter og it-systemporteføljer med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering af alle statslige it-projekter over 15 mio. kr. samt statslige myndigheders it-systemporteføljestyring.

Læs mere

Læs mere om Statens It-råds opgaver.