Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning

11-06-2024
Nyhed Statsregnskab Økonomi

Den hidtil gældende vejledning om effektiv tilskudsforvaltning fra 2016 er afløst af en opdateret og udbygget vejledning

Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning samler og systematiserer de regler og den forvaltningspraksis, der er udviklet på det statslige tilskudsområde, og præsenterer desuden en ramme for tilrettelæggelsen af den statslige tilskudsadministration, herunder med en standardmodel for statslig tilskudsforvaltning. I denne opdaterede vejledning er beskrivelserne heraf i kapitel 2 og kapitel 3 blevet generelt ájourførte og præciseret.

I den opdaterede vejledning er derudover tilføjet et nyt kapitel 4 med en fælles standardiseret tilskudspraksis, som tilskudsmyndighederne på tværs i staten frivilligt kan vælge at anvende i deres tilskudsadministration. Den fælles praksis omfatter dels en række ensartede betingelser, som tilskudsmodtager kan følge ved ansøgning og bevilling af tilskud, dels en række ensartede regler, som tilskudsmyndigheden kan administrere efter, når der er givet tilsagn om tilskud. Hensigten med den beskrevne fælles praksis er at tilskynde til større udbredelse af en tværgående ensartethed i tilskudsforvaltningen med henblik på at gøre det lettere og mere overskueligt både at søge om og at administrere tilskud, uanset hvilken myndighed der administrerer tilskuddene.

Du kan finde den opdaterede Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning her.