Økonomistyrelsen udvikler ny lønløsning

24-06-2024
Digitale løsninger

Folketingets Finansudvalg har netop godkendt, at Økonomistyrelsen nu kan igangsætte arbejdet med at udvikle en ny fællesstatslig lønløsning. Nu venter et spændende arbejde forude.

""

Fra analyse til udvikling

Fra august kan Økonomistyrelsen for alvor begynde arbejdet med at modernisere og fremtidssikre den lønløsning, som udbetaler løn og pension til ca. 350.000 statslige ansatte og pensionerede tjenestemænd. Den nye løsning kommer til at hedde Statens Løn og Pensionsløsning (SLP) og vil indeholde de samme forretningsmæssige funktioner og fordele som den nuværende Lønløsning, men på en moderne platform og med en ny brugergrænseflade. 

Forud for udviklingen af løsningen ligger en grundig og omfattende analyse, som har givet værdifuld indsigt og gjort os klogere på, hvad en stærk og fremtidssikret løsning skal kunne. I efteråret 2023 har vi blandt meget andet undersøgt, hvordan løsningens kernefunktionalitet kan udvikles på en moderne platform, der understøtter brugervenlighed og effektivitet. 

Vicedirektør Simon Schulian siger om projektet:

Med analysefasen har vi skabt et solidt grundlag for udviklingen af en fremtidssikret lønløsning. Den viden, vi har opnået fra analysen giver os de bedste muligheder for at være på forkant med overraskelser og gør, at vi kan minimere de risici, der kunne opstå. Med et samfundskritisk system ligger et enormt ansvar, som vi ikke går på kompromis med.

Hvorfor en ny løsning?

Men hvorfor er der behov for at udvikle en løsning, som elleres fungerer, som den skal? Statens Lønløsning har udbetalt løn og tjenestemandspensioner siden 1970. Siden da er løsningen undervejs blevet udviklet, så den har været opdateret og fulgt med tiden. 

Den nuværende løsning indeholder mange fordele og gør det, den skal. Men der er behov for at sikre, at vi også kan bruge løsningen mange år ud i fremtiden. Dette indebærer blandt andet et skifte til ny teknologi-platform.

I 2020 indgik Økonomistyrelsen en kontrakt med DXC efter udbud om drift af den eksisterende løsning samt den omtalte analyse og udvikling og idriftsættelse af en ny løsning. Den nye løsning forventes at være fuldt ibrugtaget inden udgangen af 2028.

I kontrakten kombineres drift og vedligeholdelse af den eksisterende løsning med udvikling af den nye løsning. Som led i kontraktmodellen har Økonomistyrelsen blandt andet foretaget en grundig analyse af den nuværende lønløsnings kernefunktionalitet i tæt samarbejde med leverandøren. Resultatet af analysen og de forudgående forberedelser har sikret, at Økonomistyrelsen har et solidt fundament for udviklingen af en fremtidig og tidssvarende lønløsning.

Nu kan gennemførelsesfasen begynde

Nu venter et spændende arbejde forude, hvor et stærkt hold af blandt andet projektledere, data managere og infrastruktur-arkitekter skal sikre, at Statens Løn og Pensionsløsning kommer ud at leve. Har du lyst til at følge med i udviklingsprojektet, kan du holde dig opdateret på Økonomistyrelsens hjemmeside, hvor vi løbende vil skrive om status på projektet.