Ekspertgruppe skal undersøge konkurrenceudsættelse af statens indkøb af advokatydelser

25-06-2024""

Regeringen nedsætter nu en ekspertgruppe, der får til opgave at analysere mulighederne for og potentialerne ved hel eller delvis konkurrenceudsættelse af de advokatydelser, der i dag indkøbes gennem kammeradvokatordningen.

Analysen skal danne grundlag for et beslutningsoplæg til regeringen med modeller, der styrker konkurrencen om statens indkøb af advokatydelser, sikrer den nødvendige kvalitet i opgaveløsningen og anviser mulige provenuer for staten.

Analysearbejdet skal bl.a. indeholde:

 • En nærmere kortlægning af statens forbrug og behov med henblik på at identificere områder egnet til konkurrenceudsættelse
 • En undersøgelse af markedet for advokatbistand til staten
 • Et helt overordnet skøn for provenu for staten ved konkurrenceudsættelse og styrket kontraktstyring.

Ekspertgruppen består af:

 • Philipp Schröder, økonomiprofessor, Aarhus Universitet (formand)
 • Caroline Pontoppidan, Executive Vice President, A. P. Møller - Maersk
 • Emil Fannikke Kiær, erhvervs- og medlemsdirektør, Dansk Industri
 • Henrik Rothe, fhv. sø- og handelsretspræsident, voldgiftsdommer
 • Karen Hækkerup, tidligere justitsminister, nuværende bestyrelsesformand
 • Merete Agergaard, direktør, Skattestyrelsen
 • Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv
 • Niels Heering, Group General Counsel, Danske Bank
 • Peter Stensgaard Mørch, viceadministrerende direktør, PensionDanmark

Ekspertgruppen skal aflevere analysen og anbefalingerne til regeringen ultimo 2024.

Læs kommissorium for ekspertgruppen om statens indkøb af advokatydelser