Statens Bevillings- og Regnskabsløsning er klar til implementering

09-01-2024
Digitale løsninger

Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL) bliver implementeret i løbet af 2024.

SBRL er den kommende it-løsning til understøttelse af de velkendte processer: finanslov og statsregnskab. SBRL understøtter således udarbejdelsen af finanslov og statsregnskab, og består af flere løsningskomponenter, som spiller godt sammen.

SBRL kan teknisk opdeles i følgende løsningskomponenter:

  • Statens Budgetsystem (SBS), som anvendes til indtastning af bevillingsforslag, PL-opregning, rammestyring og udbetaling af 12.-delsrater. Det samme system som allerede i dag anvendes til ministeriernes daglige budgetstyring.
  • Statens Bevillingslove (SBL), som anvendes til redigering og publicering af bevillingspublikationer, inklusiv tal automatisk overført fra SBS.
  • Statens Administrative Stamdata (SADA), som anvendes til administration af stamdata; herunder finanslovsstruktur, nummerstruktur og kontoplan.
  • Statens Brugerrettighedsadministration (SBA), som anvendes til brugeradministration, det vil sige styring af adgang og tildeling af rettigheder. SBS anvender dog sit eget brugeradministrationsmodul.
  • Statens BI (SBI), som står bag konceptet for sammenstilling og visning af særligt statsregnskabsdata
  • Statens Regnskabsgodkendelse (SGO), som anvendes til regnskabserklæringer og regnskabsgodkendelser.

SBRL og løsningskomponenterne er illustreret nedenfor:

Figur: Målbilledet viser den nye løsning baseret på de forretningsprocesser, som pt. varetages af Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovssystem (SB). Klik på figuren for at se den i stor størrelse.

Implementering

Implementeringen af SBRL begynder primo 2024 i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2025. Statsregnskabsdelen vil efter planen blive implementeret i løbet af 2024 og 2025 med henblik på udarbejdelse af statsregnskabet for 2025.

Hvad angår finansloven for 2024 og statsregnskabet for 2024 anvendes de nuværende velkendte it-løsninger, Statens Koncernsystem (SKS) og Statens Bevillingslovsystem(SB).

Funktionalitet

SBRL er baseret på nyeste teknologi med en funktionalitet, som i høj grad understøtter hele forretningsprocessen. Gennem hele udviklingsprocessen har Økonomistyrelsen lagt stor vægt på at sikre en intuitiv brugerflade samt brugervenlige og sammenhængende arbejdsprocesser. Derfor gennemføres både pilottest og forretningsmæssig end-to-end-test inden implementering for at undersøge, hvordan løsningen opleves og fungerer i praksis for de medarbejdere i: ministerier, styrelser og statslige institutioner, som skal benytte it-løsningen.

Læs mere om den nye it-løsning til udarbejdelse af finanslov og statsregnskab

Læs FAQ med de ofte stillede spørgsmål og svar om den nye it-løsning