Økonomistyrelsens ledelseserklæring for 2023 er nu tilgængelig

12-01-2024
Digitale løsninger

Med ledelseserklæringen får de selvejende institutioner – som er underlagt krav om ekstern revision – hjælp til at dokumentere sikkerheden i de fælles digitale løsninger i staten.

Ledelseserklæringen er udarbejdet som en hjælp til de selvejende institutioner samt kommuner og regioner, der benytter Økonomistyrelsens digitale løsninger, og som i forbindelse med ekstern revision skal dokumentere informationssikkerheden i systemerne.

Ledelseserklæringen beskriver, hvad Økonomistyrelsen står inde for – herunder ansvar for revision, sikkerhed og leverandørstyring. Erklæringen træder i stedet for en revisionserklæring og kan benyttes til at dokumentere informationssikkerheden i systemerne.

Ledelseserklæringen er udarbejdet som en service for de nævnte institutioner, fordi der under den statslige revisionsordning ikke bliver udarbejdet revisionserklæringer.

Selvejende institutioner, kommuner og regioner kan rekvirere ledelseserklæringen ved at sende en mail til