Økonomistyrelsen har indgået aftale med Talentech

05-01-2024
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen har valgt Talentech ApS som leverandør af statens nye digitale rekrutteringsløsning.

Fra højre ses vicedirektør for Digitale Løsninger i Økonomistyrelsen, Simon Schulian, CCO Nikolaj Petersen og Country Manager Lotte Overgaard Nielsen fra Talentech

Økonomistyrelsen har valgt at tildele kontrakten vedr. statens nye digitale rekrutteringsløsning til Talentech ApS. Kontraktindgåelsen er resultatet af en udbuds-proces, der strakte sig fra april til december 2023, hvor Talentech var i konkurrence med to øvrige virksomheder, der ligeledes bød på opgaven.

Vicedirektør for Digitale Løsninger Simon Schulian udtaler i den forbindelse:

”Jeg er glad for, at vi fik skabt en god konkurrence om, hvem der skulle være den fremtidige leverandør af statens nye digitale rekrutteringsløsning, og hvor alle tre virksomheder bød med kvalificerede løsninger af høj kvalitet og realistiske implementeringsplaner. Samlet set bød Talentech dog med den mest fordelagtige løsning alle kriterier taget i betragtning”

Økonomistyrelsen ser nu frem til sammen med Talentech i første halvår 2024 at få realiseret visionen for den nye fællesstatslige digitale rekrutteringsløsning. Det vil sige at få skabt fundamentet for den nye løsning med afsæt i de tre væsentligste succeskriterier for udbuddet, nemlig:

  • At løsningen skal være med til at koble de fælles HR-systemer sammen. Det betyder bl.a. at sikre, at data fanges, kvalitetssikres og overføres elektronisk til andre relevante løsninger.
  • At der opnås en høj grad af brugervenlighed. Det er et ønske, der har haft høj prioritet ved udvælgelsen af den nye løsning.
  • At det skal, alle forhold taget i betragtning, være forretningsmæssigt og økonomisk attraktivt at benytte den nye løsning.

I efteråret 2024 forventes de første institutioner at gå i drift, mens den egentlige bølgeimplementering af hele staten forventes at ligge fra ultimo 2024 til ultimo 2025.

Økonomistyrelsen ser frem til samarbejdet.