Fra august 2024 overgår yderligere 46 statslige institutioner til Statens Digitale Indkøb

10-01-2024
Digitale løsninger

Ledelserne i institutionerne modtager snart invitationer til de første introduktionsmøder.

De første 11 pilotinstitutioner tager i foråret 2024 Statens Digitale Indkøb i brug. Fra august 2024 og frem til sommeren 2025 implementeres løsningen hos de øvrige institutioner, som i dag anvender IndFak. Implementeringen foregår i 8 bølger.

Implementeringsplan for de første to bølger er klar

På Økonomistyrelsens hjemmesiden ligger første del af implementerings-planen for Statens Digitale Indkøb klar:

  • Første implementeringsbølge omfatter institutioner fra Miljøministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Anden implementeringsbølge omfatter institutioner fra Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Hvilke institutioner, der indgår i efterårets tredje og fjerde implementerings-bølge, afklares i første kvartal 2024.

Introduktionsforløb

Ledelserne i institutionerne modtager i januar invitationer til introduktions-møder samt til en første præsentation af løsningen.

På første møde introducerer vicedirektør Simon Schulian institutionernes øverste ledelser til de muligheder, som Statens Digitale Indkøb tilbyder.

På næste møde får relevante ledere og nøglepersoner i institutionerne en mere systemnær introduktion til Statens Digitale Indkøb, til implementeringsforløbet og derefter en præsentation af løsningens funktioner og brugerflade.

Institutionerne får desuden adgang til materiale, som understøtter deres forberedelse forud for overgangen til Statens Digitale Indkøb.

Læs løbende nyt om Statens Digitale Indkøb og find opdateret implementeringsplan på Økonomistyrelsens hjemmeside