Statens Bevillings- og Regnskabsløsning er klar til indtastning af finanslovsforslag 2025

15-02-2024
Digitale løsninger

I dag får udvalgte brugere i ministerier og styrelser adgang til den nye it-løsning til understøttelse af finanslov og statsregnskab, Statens Bevillings- og Regnskabsløsning (SBRL).

Hvert år udarbejdes et finanslovsforslag, som efter politisk forhandling stemmes igennem i Folketinget som den endelige finanslov. Bagved ligger en proces med opstart i foråret for de forskellige ressortministerier med udarbejdelsen af finanslovsforslaget efterfulgt af ændringsforslag inden vedtagelsen af finansloven i december samt efterfølgende tillægsbevillinger. Hele processen systemunderstøttes fremadrettet af SBRL, som afløser det hidtidige driftssikre system, som har fungeret de sidste 30 år.

Finanslovsprocessen er hjerteblod for Finansministeriet, da finansloven er helt central og afgørende for driften af staten. Ifølge Grundloven skal regeringen årligt fremlægge et finanslovsforslag for Folketinget, da ingen udgifter må afholdes og ingen skatter opkræves uden en vedtaget finanslov for det pågældende år.

Der er således tale om en central it-løsning, selvom det kun er en mindre skare af medarbejdere i ministerier og styrelser, som skal benytte SBRL.

Maria Schack Vindum, direktør i Økonomistyrelsen, siger: ”SBRL er en yderst vigtig it-løsning for hele staten. Vi har gjort os umage, og der er lagt mange kræfter i projektet. Jeg er stolt over, at vi som planlagt idriftsætter i forbindelse med opstart af finanslovsprocessen for 2025. Samtidig ligger det os på sinde at skabe en høj tryghed for brugerne i overgangen til SBRL, herunder at sikre en høj tilgængelighed af hjælp og teknisk support i arbejdsprocessen.”

SBRL understøtter processerne for både finanslov og statsregnskab. Statsregnskabsdelen af SBRL er stadig under udvikling og vil blive implementeret i løbet af 2024/2025 med henblik på udarbejdelse af statsregnskabet for 2025, som udarbejdes i starten af 2026.

Læs mere om SBRL

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsbreve om SBRL og Økonomistyrelsens andre fællesstatslige it-løsninger