Brugerne evaluerer Statens Budgetsystem i brugertilfredshedsundersøgelse 2023

12-02-2024
Digitale løsninger

På ønskelisten er bedre performance og forbedring af løsningens brugergrænseflade.

Hvert år gennemfører Økonomistyrelsen en brugertilfredshedsundersøgelse (BTU). I 2023 svarede 264 brugere af Statens Budgetsystem på brugertilfredshedsundersøgelsen. Det skal sammenholdes med, at SBS i alt har 1200 brugere.

Generelt viser resultatet ikke de store ændringer i den generelle tilfredshed med Statens Budgetsystem (SBS). Med en scorer på 3,1 ud af 5 ligger den generelle tilfredshed med SBS på samme niveau som de seneste tre år.

Brugernes input omfatter flere forskellige emner men især to temaer går igen i de tilbagemeldinger, Økonomistyrelsen har modtaget.

Styrket performance

Det ene tema handler om performance. I forbindelse med flere af løsningens inputskemaer tager det lang tid at hente data og give brugeren adgang til at se og ændre i dem. Dette er desværre en velkendt problematik, som Økonomistyrelsen løbende har haft fokus på og forsøgt at gøre noget ved.

I efteråret 2023 har Økonomistyrelsen i samarbejde med leverandøren af SBS sat et projekt i gang, som har til formål at forbedre performance. Resultatet af projektet forventes at foreligge i foråret 2024. Økonomistyrelsen har en positiv forventning til, at vi med projektet vil kunne forbedre svartiderne og med det foretage ændringer, som SBS-brugerne vil kunne mærke i hverdagen.

Forbedring af brugergrænsefladen

Det andet tema adresserer, at SBS kan være vanskelig at bruge, fordi brugergrænsefladen kan opleves som svær at overskue. Det gør navigation i løsningen vanskelig og medvirker til, at brugerens arbejdsprocesser bliver mindre effektive.

I foråret 2024 vil Økonomistyrelsen række ud til udvalgte brugere for at få input til, hvordan brugergrænsefladen kan styrkes og dermed gøre det nemmere at løse opgaver i SBS. Vi glæder os til den kommende dialog, som skal hjælpe os med at tydeliggøre brugernes behov, frustrationer og ønsker. På den måde vil vi videreudvikle løsningen, så brugernes arbejdsprocesser bliver nemmere.

SBS-teamet siger mange tak for gode input. Vi glæder os til at fortsætte dialogen.