Varsling om høring af udbudsmateriale i forbindelse med udbud af Medieovervågningsaftalen

25-04-2024
Indkøb

Økonomistyrelsen gennemfører i 2024 udbud af Medieovervågningsaftalen. Til forberedelse og udarbejdelse af udbudsmaterialet ønsker Økonomistyrelsen at modtage input fra markedet.

Formålet med rammeaftalen for medieovervågning er, at staten får dækket sit behov for indkøb af medieovervågningsydelser. Der er ultimo 2023 til primo 2024 gennemført en analyse for at få indsigt i, hvorvidt og i givet fald hvordan markedet bedst muligt kan imødekomme de krav, der vil blive stillet.

For at sikre, at udbudsmaterialet er egnet til at danne grundlag for tilbudsafgivelse, ønsker Økonomistyrelsen at sende udbudsmaterialet til det kommende udbud af medieovervågning i høring hos markedet.
Høringen gennemføres forventeligt onsdag 15. maj 2024 til og med mandag 27. maj 2024 og vil foregå gennem udbudssystemet.

Der vil blive udsendt en nyhed med link til udbudssystemet, når høringen igangsættes.