Udbud af Projektledelsesaftalen

13-09-2023
Indkøb

Økonomistyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af projektledelseskurser (Projektledelsesaftalen).

Der afholdes orienteringsmøde vedrørende udbuddet tirsdag 19. september 2023, kl. 13:00 virtuelt.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt og afgivelse af tilbud skal ske elektronisk via udbudssystemet.

Find udbuddet på den særlige udbudshjemmeside, ethics.dk, her

Tilbudsgiver kan indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden. Spørgsmål, der modtages senest tirsdag 24. oktober 2023 kl. 23:59, vil under alle omstændigheder blive besvaret.

Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag 31. oktober 2023, kl. 10:00.

Du kan læse Udbudsbekendtgørelsen, EUT nr. 2023/S 173-542130 af 13. september 2023, på hjemmesiden TED eller på udbudshjemmesiden.

Forud for denne udbudsforretning er der gennemført en markedsdialog.

Find markedsdialogen her

Find tidligere information om udbuddet her