Udbud af statens rekrutteringsløsning på vej

21-03-2023
Digitale løsninger

Den første store milepæl mod en ny rekrutteringsløsning i staten er nået. Økonomistyrelsen har netop afsluttet den indledende brugerinddragelse, der skal hjælpe med at stille de rigtige krav ved det kommende udbud af løsningen.

""

Afsæt i brugernes behov

En god brugeroplevelse er afgørende, når Økonomistyrelsen skal vælge en ny rekrutteringsløsning. Derfor har en bred brugerinvolvering været central i forberedelserne til det kommende udbud af statens rekrutteringsløsning.

Økonomistyrelsen har afholdt workshops med brugere fra i alt 14 institutioner, der alle har forskellige rekrutteringsbehov. Brugerne har bidraget med ønsker til den nye løsning, og har hjulpet med at verificere en ny og bedre rekrutteringsproces fra start til slut i form af en ”to-be” brugerrejse.

Interviews med forskellige typer af brugere har desuden resulteret i brugerscenarier for de vigtigste roller, som Økonomistyrelsen ser i den kommende løsning. Teamleder Per Brogaard fortæller her:

Dialogen med brugerne er afgørende for at forstå deres behov og ønsker til en ny rekrutteringsløsning. Vi sætter stor pris på brugernes input, som hjælper os at sikre en god og smidig understøttelse af rekrutteringsprocessen fremover.

Økonomistyrelsen bruger indsigterne til at udforme de funktionelle krav til en ny rekrutteringsløsning, ligesom at materialet indgår som en del af udbudsmaterialet. Det udarbejdede materiale giver dermed potentielle leverandører et bedre indblik i brugernes behov og de krav, som Økonomistyrelsen stiller til et nyt rekrutteringssystem.

Markedsdialog afholdt

Økonomistyrelsen har i uge 8 og 10 afholdt markedsdialog med mulige leverandører, for at undersøge hvad deres eksisterende rekrutteringsløsninger kan tilbyde. Flere leverandører var inviteret til at demonstrere og fortælle om deres system, samt høre om Økonomistyrelsens forventninger til udbudsproces, konfiguration og implementering. Markedsdialogen har givet en god forudsætning for det næste skridt i forberedelserne af udbuddet.

Den videre proces

Økonomistyrelsen forventer at udsende udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale i midten af april 2023. Herefter vil prækvalifikation af tilbudsgivere ske i slutningen af maj 2023. Samtidig afholdes der løbende informationsmøder for interesserede og eksisterende kunder om processen for udbuddet.