Overskud på 186 mia. på statsregnskabet for 2022

23-03-2023
Økonomi

Resultatet af statens finanser blev et historisk højt overskud. Her kan du få et hurtigt overblik over statsregnskabet for 2022.

Flere indtægter end ventet og en afdæmpet udgiftsudvikling efter en periode i 2020-2021, der var præget af ekstraordinære corona-relaterede udgifter, betyder, at den danske stats bundlinje i regnskabet for 2022 viser et rekordstort overskud.

Opgjort ved den såkaldte DAU-saldo (statens drifts-, anlægs- og udgiftsbudget) havde staten et overskud på 186,1 mia. kr. Dette overskud på DAU-saldoen har medvirket til et stort likviditetsmæssigt overskud på 128,7 mia. kr. for staten.

Likviditetsoverskuddet har betydet, at statsgælden i 2022 har kunnet afdrages med 115,3 mia. kr., så den ved årets udgang er faldet til 322,9 mia. kr. Målt i forhold til bruttonationalproduktet skønnes statsgælden herved at være nedbragt til mindre end 12 procent, hvilket er det laveste niveau siden 2008.

Du kan læse mere om statsregnskabet 2022 og se pjecen ved at klikke her.

Samlet set understøtter resultatet i statens regnskab for 2022, at Danmark i udgangspunktet står på et solidt økonomisk fundament.

Kontorchef for Statsregnskab, Økonomistyrelsen, Erik Hammer:

”Efter de corona-dominerede år i 2020 og 2021 er regnskabsaflæggelsen for 2022 i forhold til disse udfordringer forløbet mere normaliseret, og regnskabsaflæggelsen er forløbet helt planmæssigt. Der er i det hele taget anledning til at udtrykke stor anerkendelse til alle de mange ministerier, styrelser og institutioner, der har bidraget til statsregnskabet med deres regnskabsmæssige indberetninger.”