Ny platform sikrer sammenhæng i statens digitale løsninger

02-05-2023
Digitale løsninger

Den nye, centrale integrationsplatform (CIP), der spiller en vigtig rolle i udviklingen af Økonomistyrelsens digitale løsninger, er nu sat i drift. Kundeinstitutioner skal derfor fremover bruge CIP til dataudveksling med Økonomistyrelsen, da den hidtidige løsning ØDUP skal udfases.

""

Økonomistyrelsens nye integrationsplatform CIP blev idriftsat tirsdag d. 28. marts. CIP giver på sigt mulighed for mere fleksibel understøttelse af forskellige typer af integrationer til dataudveksling.

CIP erstatter den hidtidige platform ØDUP (Økonomidataudvekslingspunkt), som gradvist bliver udfaset de næste måneder. Det forventes, at CIP er fuldt idriftsat ca. juli 2023, hvorefter ØDUP lukkes.

Hvad betyder CIP for din institution?

Vi sørger for at flytte dine integrationer fra ØDUP til CIP. Du har derfor ingen opgaver i forhold til flytning af eksisterende integrationer. Fremover vil du skulle anvende Økonomistyrelsens CIP - Filudveksler til at administrere dine integrationer.

Læs mere om installation af den centrale integrationsplatform (CIP) her

Hvis din institution mod forventning oplever problemer i overgangen, kan I oprette en sag via Statens Administrations serviceportal (TOPdesk). Det gør man ved at klikke på ’Øvrige’ og herefter ’CIP’.

Find Serviceportalen hos Statens Administration her

Hvad er en integrationsplatform?

En integrationsplatform er et knudepunkt for udveksling af data mellem digitale løsninger. For CIP indbefatter det Økonomistyrelsen, de statslige institutioner og andre samarbejdspartnere. Eksempelvis omfatter det data til brug for finansloven og udbetaling af løn og pension.

Hvorfor en ny integrationsplatform?

Ideen til CIP blev født i Økonomistyrelsens integrationsstrategi. Den kortlagde et behov for bedre overblik over Økonomistyrelsens integrationer, for at kunne yde kunderne bedre support og fejlfinding.

Desuden gør CIP det muligt at imødekomme kundernes behov for at udveksle data med forskellige typer af integrationer, herunder konvertering, sammenstilling af data og realtidsnær overførsel. Dette strømliner kommunikationen med kunderne og mellem de digitale løsninger.

Endelig gør CIP det enklere at udskifte Økonomistyrelsens digitale løsninger, eksempelvis i forbindelse med genudbud. Hidtil har man skulle udskifte samtlige dataforbindelser til øvrige løsninger, som den pågældende løsning har kommunikeret med. Fremover skal man kun udskifte forbindelser mellem den løsning, der skal udskiftes og CIP.