Resultatet af den årlige brugertilfredshedsundersøgelse 2022

27-01-2023
Økonomi Digitale løsninger

I 2022 har Økonomistyrelsen, for fjerde år i træk, gennemført en stor brugertilfredshedsundersøgelse. I alt har flere end 29.000 brugere besvaret undersøgelsen.

""

Brugertilfredshedsundersøgelsen udsendes en gang årligt, og dækker over 11 digitale ydelser, 4 rådgivningsydelser, 62 e-læringskurser og 30 kursusgange.

Brugertilfredshedsundersøgelsens resultater og de 17.000 fritekstbesvarelser vi har modtaget, er blevet nærstuderet og grundigt bearbejdet. På baggrund af resultaterne og fritekstbesvarelser er der udformet tre forbedringsområder, som kommer til at sætte sit præg på vores forbedringsarbejde det næste stykke tid.

Forbedringsområderne går på tværs af de digitale løsninger og rådgivningsydelser og er:

  • Fokus på support
  • Fokus på brugervenlighed og brugerrejser
  • Fokus på vejledning og information.

Herfra udspringer flere konkrete tiltag for at imødekomme efterspørgslen fra brugerne. Eksempelvis vil flere digitale løsninger inddrage brugerne i udformningen af nye løsninger og de dertilhørende brugerrejser for at adressere brugernes ønske om bedre brugervenlighed.

Du kan finde Økonomistyrelsens brugertilfredshedsundersøgelse for 2022 her:

Brugertilfredsundersøgelsen 2022