Styrket kontrol med lønudbetalinger i Statens Lønløsning

01-02-2023
Digitale løsninger Økonomi

I starten af februar vil alle kunder, der anvender Statens Lønløsning, blive omfattet af 2. godkender. Der ligger i 2. godkender en klar og tydelig funktionsadskillelse, der betyder, at alle indberetninger i SLS og HR-Løn skal godkendes af en anden medarbejder end den, der har foretaget indberetningen.

Hvis ikke en indberetning godkendes forud for lønkørslen, vil lønudbetalingen til den pågældende ansatte blive standset.

2. godkender udrulles til alle institutioner

Flere institutioner, herunder alle universiteterne, har over en periode kørt med 2. godkendelse af deres indberetninger i Statens Lønløsning. På baggrund af de erfaringer, der er gjort under test og første implementeringsbølge, udrulles 2. godkender nu til samtlige ca. 350 institutioner, der anvender Statens Lønløsning. Således vil alle institutioner være omfattet af 2. godkender fra første lønkørsel i februar måned.

Manglende godkendelse standser lønudbetaling

Godkendelsesfunktionaliteten har eksisteret i SLS og HR-Løn altid, men det er først nu, at manglende godkendelse af en indberetning får den konsekvens, at lønudbetalingen til den pågældende ansatte standses. Lønudbetalingen vil automatisk blive genoprettet, når der efterfølgende sker godkendelse af den indberetning, der i første omgang ikke var godkendt.

2. godkender som del af en større indsats

Udviklingen af anden godkender har været en del af en flerårig sammenhængende indsats iværksat af Økonomistyrelsen med det formål at styrke intern kontrol, styring og tilsyn. Med funktionsadskillelsen i 2. godkender styrkes kontrollen med lønudbetalinger i Statens Lønløsning.