Følg udviklingen af fire it-løsninger hos Økonomistyrelsen

06-02-2023
Digitale løsninger

Det er nu muligt hver måned at modtage en opdateret liste med prioriterede udviklingstiltag på Navision Stat, IndFak, RejsUd og Statens Budgetsystem (SBS).

Økonomistyrelsen tilbyder nu en service, hvor du på månedlig basis kan modtage en opdateret oversigt over prioriterede udviklingstiltag for udvalgte løsninger. Det giver dig som bruger af Navision Stat, Statens Budgetsystem, IndFak og RejsUd mulighed for at følge med i, hvilke forretningskrav der udvikles til den næste leverance for hver løsning.

Hver it-løsning har sin egen Product Backlog

En Product Backlog indeholder udviklingsønsker og -krav for hver løsning samt status for udviklingen. Navision Stat, Statens Budgetsystem, IndFak og RejsUd har hver deres Product Backlog med udviklingsønsker og –krav relateret til den specifikke løsning.

Når du abonnerer på en it-løsnings Product Backlog, får du således unik adgang til at følge udviklingen for løsningen.

Tilmeld dig på Økonomistyrelsens hjemmeside

Tilmeldingen sker via Økonomistyrelsens hjemmeside og foregår ved at udfylde et tilmeldingsark i Excel, som vedhæftes en e-mail. Alle kunder kan tilmelde sig alle it-løsningers Product Backlog. Du kan tilmelde dig på et af de nedenstående links:

Tilmeld dig Navision Stats Product Backlog her

Tilmeld dig IndFak's Product Backlog her

Tilmeld dig RejsUd's Product Backlog her

Tilmeld dig SBS's Product Backlog her

Hvis du allerede i dag modtager Product Backlog for IndFak og RejsUd, vil du fremadrettet modtage den nye version af Product Backlog uden at skulle foretage dig yderligere.