Statens It-råd gør status på statens store it-projekter

13-12-2023
It-styring

It-rådet har offentliggjort status for statens store it-projekter for første halvår 2023. Statusrapporteringen omfatter 54 projekter, hvilket er rekordhøjt siden dannelse af It-rådet i 2011.

""

Statens It-råd vurderer løbende statens it-projekter over 15 mio. kr. og tildeler projekterne trafiklys. Vurderingen sker på baggrund af projekternes status og oplysninger om forventede afvigelser fra den planlagte tidsplan, budget og gevinstrealisering samt risikobillede.

It-rådets status for it-projekterne

For 1. halvår 2023 har It-rådet tildelt trafiklys til 50 projekter, hvoraf der er tildelt 26 grønne, 11 gule og 13 røde trafiklys. Derudover er ét projekt lukket og tre projekter afsluttet, hvorfor disse ikke tildeles trafiklys. Et rødt lys angiver, at projekterne har rapporteret væsentlige afvigelser fra deres seneste godkendte tidsplan eller økonomi og/eller har et risikobillede, der kræver øget ledelsesmæssig opmærksomhed.

Sammenlignet med 2022 er der sket en stigning for både de grønne og røde trafiklys, mens der er sket et fald i antallet af de gule trafiklys.

Flere projekter kommer ikke i mål inden for tidsplanen og budgettet. It-rådet vurderer, at forsinkelserne og overskridelserne af budgetterne for it-projekterne især skyldes, at projekterne er planlagt med en for høj kompleksitet, for lang varighed og at der igangsættes for mange aktiviteter i den samlede it-portefølje i forhold til myndighedernes kapacitet og ressourcer.

Statusrapporten viser samtidig, at flere projekter oplever udfordringer med EU-relaterede forsinkelser, herunder lovgivningsmæssige forsinkelser og forsinkelser af idriftsættelse af systemer fra EU. Dette påvirker projekternes fremdrift og vilkår for at gennemføre inden for tid, budget og opnå de ønskede gevinster.

It-rådet finder det positivt, at projekter, der er igangsat siden 1. halvår 2022, er bedre afgrænset med kortere varighed og lavere projektudgifter end gennemsnittet.

Læs mere omkring status for de store statslige it-projekter.