Opdatering af vejledning om stillingsnummer og stillingskontrol

19-04-2023
Økonomi
""

Økonomistyrelsen har opdateret sin vejledning om stillingskontrollen. Med opdateringen tages der højde for en række mindre uoverensstemmelser mellem indhold i den tidligere vejledning og de systemtekniske muligheder i lønsystemet. Derudover er vejledningen suppleret med gode råd og tips til institutionerne om sikring og overholdel-se af stillingskontrollen.

Ændringerne består blandt andet af at:

  • Midlertidige stillingsnumre får tildelt tre måneders ekstra gyldighed
  • Mulighed for at have to chefer ansat i samme stilling i tre måneder, hvor den tiltrædende chef fremgår med stillingsnummer mens den fratrædende chef fremgår uden stillingsnummer.
  • Der ikke skal tilknyttes stillingsnumre til konstitueringer, hvis vedkommende i forvejen ikke har et stil-lingsnummer.
  • Opfordring til ikke at anvende AKKO i SLS, men i stedet anvende funktionen ”reminder”.

Den opdaterede vejledning kan findes her: Vejledning om stillingsnummer og stillingskontrol 2023