Brugerne inddrages i styrkelsen af Statens HR

08-09-2022
Digitale løsninger

Samarbejdet med brugerne om udvikling af Statens HR er i fuld gang. Der var stor entusiasme og gode drøftelser, da brugergruppen ’Ansættelse’ mødtes første gang tirsdag den 16. august 2022.

Hvordan kan vi gøre ansættelsesprocesserne i Statens HR endnu hurtigere og bedre? Det var et af de spørgsmål, der blev drøftet, da brugergruppen Ansættelse mødtes første gang midt i august. Derudover handlede mødet om at få set hinanden i øjnene og forventningsafstemme, hvordan arbejdet i brugergruppen skal udfolde sig samt at drøfte forskellige forslag til forbedringer af løsningen. 

Ifølge kontorchef Per Helmer Roos er inddragelse af brugerne helt afgørende i videreudvikling af Statens HR: 

”Fokus er i første omgang på dem der bruger systemet mest, nemlig HR-medarbejderne og personaleadministrative medarbejdere. Vi vil have brugerne med på rejsen. Der er stor værdi i, at brugernes perspektiv er tydeligt repræsenteret i udviklingen af løsningen”.

Fra udviklingsønske til virkelighed

Brugergruppen blev også præsenteret for vejen fra prioriteret udviklingsønske til konkret forbedring i Statens HR. Og det er ikke altid en kort og hurtig vej. Typisk tager processen fra de første drøftelser og prioritering af udviklingsønsker over kravspecifikation og udvikling til test og release mellem 4-7 måneder. Forventningen er at brugergrupperne skal involveres i alle procestrin med undtagelse af udviklingsdelen, der ligger entydigt hos systemleverandøren. Udviklingen af Statens HR er således en langsigtet proces, hvor der både sker en prioritering og kvalificering af udviklingsønsker gennem brugerinvolvering samt planlægning og udvikling i samarbejde med leverandøren.

Brugergrupper i Statens HR 

Økonomistyrelsen har i år oprettet tre brugergrupper, der skal sikre håndteringen af den videre udvikling af Statens HR, herunder justeringer, ændringer og forbedringer af løsningen. Ambitionen med brugergrupperne er, at vi ved årets udgang har forbedret brugertilfredsheden med de elementer og delprocesser i Statens HR, som brugergrupperne har arbejdet med.

Ud over brugergruppen ’Ansættelse’ har Økonomistyrelsen oprettet to andre brugergrupper i Statens HR. Brugergruppen 'Rapporter' og brugergruppen 'Medarbejderadministration'.