Nyt samlet rapportoverblik skal styrke intern kontrol

08-03-2022
Digitale løsninger Økonomi

Sammen med Statens Administration har Økonomistyrelsen nu for første gang offentliggjort et samlet overblik over eksisterende standardrapporter, som kan anvendes til intern kontrol i statslige institutioner.

""

Alle institutioner, der anvender de fællesstatslige it-systemer, har ansvar for at implementere egne arbejdsprocesser, der sikrer, at systemerne anvendes inden for gældende krav og regler. Herunder at forvaltningen af offentlige midler sker på en sikker og forsvarlig måde.

For at understøtte dette arbejde har vi samlet et overblik over relevante standardrapporter, som de fællesstatslige it-systemer stiller til rådighed i dag. Standardrapporterne kan hentes i fx Navision Stat, IndFak, RejsUd, Statens Lønløsning og Statens BI – LDV.

Institutionerne kan anvende rapporterne på forskellig vis til at gennemføre intern kontrol, blandt andet i forhold til kontrol af regnskabet, udbetalinger, brugerrettigheder, løn og brugen af udstedte kreditkort.

Økonomistyrelsen har også udarbejdet nyt vejledningsmateriale om særlig kontrol af brugerrettigheder tildelt på tværs af it-systemer. Derudover er der udarbejdet gode råd til løsningsarkitektur ved indkøb af (ikke-fællesstatslige) betalingsafledende systemer ift. intern kontrol.

Det kan variere fra institution til institution, hvilke rapporter der er relevante at anvende.

Overblikket opdateres fremover årligt for at sikre en så præcis liste over standardrapporter som muligt. Til det nye overblik, der hidtil ikke har været tilgængeligt samlet, siger kontorchef i Statsregnskab, Erik Hammer:

Det glæder mig, at vi nu kan præsentere et samlet overblik, der gør det lettere at navigere rundt i de relevante standardrapporter. På den måde får vi givet de statslige institutioner et bedre grundlag for at tage hånd om den interne kontrol."