Vi søger RejsUd-brugere til interviews

07-06-2022
Digitale løsninger

Anvender du RejsUd? Og har du lyst til at hjælpe med at vurdere brugernes behov i en ny digital løsning?

Den nuværende kontrakt for RejsUd udløber i 2025, og Økonomistyrelsen er derfor gået i gang med forberedelserne til at finde en ny løsning. I foråret 2022 er startet en analyseproces, som skal skabe et solidt grundlag for at formulere krav til en ny digital løsning til afregning af udlæg og rejser.

Stærkt fokus på brugervenlighed

En god brugeroplevelse er en af de ting, vi vil lægge særlig vægt på, når vi vælger en ny digital løsning. For at kunne stille de rigtige krav til brugervenlighed inddrager vi brugerne allerede i analysefasen, hvor vi benytter anerkendte værktøjer og en systematik, vi har haft gode erfaringer med i forbindelse genudbuddet af IndFak.

Interviews af brugere inden for fire målgrupper

På baggrund af brugerinterviews har vi defineret fire forskellige brugergrupper, vi ønsker at fokusere på:

  • Den rejsende/sekretær (opretter af en afregning)
  • Godkender (godkender af afregning)
  • Kontrollant (kontrol af afregninger)
  • Administrator (opretter af brugere og opsætning af diverse regler mv.)

Brugergrupperne danner afsæt for at udarbejde personaer og brugerrejser, som til august skal kvalitetssikres gennem nye brugerinterviews.

Det foregår virtuelt i august

Vi søger brugere inden for hver brugergruppe, som vil stille sig til rådighed for et interview i sidste halvdel af august. Vi håber, at mange har lyst til at deltage og vil være taknemmelige for enhver hjælp, vi kan få.

For at gøre det nemt for interviewpersonerne er der valgt følgende setup:

  • Interviewet varer ca. 30 min og gennemføres virtuelt
  • Du behøver ikke forberede dig – interviewet omhandler spørgsmål, som knytter sig til de arbejdsfunktioner, du er vant til at løse i RejsUd

Havner vi i en situation, hvor vi har flere interviewpersoner, end vi har brug for, vil vi udvælge deltagere ud fra hensyn om at sikre repræsentativitet i forhold til organisationsstørrelse, geografisk placering og erfaringsniveau med det nuværende system.

For at få det fulde billede af brugernes behov interviewes også medarbejdere, der arbejder med rejseafregninger og udlæg, og som pt. ikke anvender RejsUd.

Har du lyst til at gøre en forskel? Sådan tilmelder du dig

Hvis du vil deltage i et interview, skal du senest den 20. juni 2022 skrive en mail til Team RejsUd og IndFak på mail

I mailen vil vi bede dig oplyse:

  • Dit fulde navn
  • Organisation/institution
  • Brugergruppe (den funktion, du varetager i RejsUd, jf. ovenstående)
  • Hvor mange års erfaring, du har som bruger af RejsUd

Inden 1. august 2022 får du besked, om du bliver inviteret til et interview. I givet fald modtager du en mødeinvitation senest første uge af august.

Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at skrive på mailadressen ovenfor.