Kontrakt vedrørende opgaver i forbindelse med bevillingslovspublikationerne er indgået

06-07-2022
Økonomi

Økonomistyrelsen har indgået kontrakt vedrørende trykkeriopgaven af Bevillingslovspublikationerne; Finanslovsforslaget, Den vedtagne Finanslov og Statsregnskabet.

Økonomistyrelsen tildelte den 24. maj 2022 kontrakten vedrørende trykkeriopgaven af Bevillingslovspublikationerne til Stibo Complete A/S. Stibo Complete er den tidligere leverandør på den forgående kontrakt, før kaldet Rosendahls A/S.

Trykkerikontrakten løber til og med den 30. marts 2026, med mulighed for forlængelse af kontrakten på 2 år.

Kontrakten omfatter samlebind af Forslag til Finansloven, samlebind samt ministerhæfter af Den vedtagne Finanslov og Hovedbindet til Statsregnskabet.

Der vil ikke længere blive trykket ministerhæfter af Forslag til Finansloven, Tillægsbevillingen eller Budget- og regnskabsspecifikation samt Bevillingsafregning for Statsregnskabet.