Vejledning om funktionsadskillelse og intern kontrol

12-01-2022
Økonomi

Økonomistyrelsen udgav i 2020 en ny vejledning om intern finansiel kontrol. I forlængelsen heraf har Økonomistyrelsen i 2022 udarbejdet en ny vejledning, som handler om reglerne om funktionsadskillelse.

Læs hele nyheden om vejledning om funktionsadskillelse her.

Læs hele nyheden om den nye vejledning til intern finansiel kontrol.