Selvejende institutioner: Ledelseserklæring til dokumentation af informationssikkerhed

12-01-2022
Digitale løsninger

Økonomistyrelsens ledelseserklæring for 2021 er nu tilgængelig. Med ledelseserklæringen får de selvejende institutioner – som er underlagt krav om ekstern revision – hjælp til at dokumentere informationssikkerheden i de fællesstatslige it-systemer.

Ledelseserklæringen er udarbejdet som en hjælp til de selvejende statslige institutioner, samt kommunale og regionale kunder, der benytter Økonomistyrelsens fællesstatslige it-systemer og som i forbindelse med ekstern revision skal dokumentere informationssikkerheden i systemerne.

Ledelseserklæringen beskriver, hvad Økonomistyrelsen indestår for i sin rolle som systemleverandør – herunder ansvar for revision, sikkerhed og leverandørstyring. Erklæringen træder i stedet for en revisionserklæring og kan benyttes til at dokumentere informationssikkerheden i systemerne.

Ledelseserklæringen er udarbejdet som en service for de nævnte institutioner, fordi der under den statslige revisionsordning ikke bliver udarbejdet revisionserklæringer.

Du kan rekvirere ledelseserklæringen ved at sende en mail til .