Brugerinvolvering i udviklingen af Statens HR

22-02-2022
Digitale løsninger

Statens HR ønsker en væsentlig forøget brugerinvolvering i den videre udvikling af løsningen, herunder justeringer, ændringer og forbedringer af løsningen.

Statens HR ønsker en væsentlig forøget brugerinvolvering i den videre udvikling af løsningen, herunder justeringer, ændringer og forbedringer af løsningen. Det overordnede formål er at forbedre brugerrejsen og brugertilfredsheden med systemet ved, at:

 • Sikre, at den løbende udvikling af Statens HR sker til gavn for alle kunder og brugere.
 • Bidrage til prioritering af ønsker til videreudvikling af Statens HR. 
 • Drøfte håndteringen af Oracles løbende cloud-opdateringer af løsningen.
 • Drøfte den løbende drift og support.
 • Drøfte tilbagemeldinger om løsningen i de årlige brugertilfredshedsundersøgelser.

Statens HR ønsker en tæt, agil og dynamisk brugerinvolvering, hvor der oprettes faste brugergrupper til at understøtte og udvikle udvalgte hovedprocesser i Statens HR. Derudover kan der løbende oprettes relevante midlertidige brugergrupper efter behov til støtte og udvikling af løsningen.

En brugergruppe består af 10 medarbejdere fra institutionerne samt relevante medarbejdere fra Team Statens HR. Repræsentanter fra andre kontorer i Økonomistyrelsen kan inviteres som gæster til møderne, når det skønnes relevant. 

Eksempel på specifikke opgaver for brugergrupper (ikke udtømmende):

 • Drøfte bedste praksis.
 • Fokus på at standardisere brugernes processer.
 • Input til konkrete tekniske forbedringer af løsningen. 
 • Input til de prioriterede ændringsønsker.
 • Input til konkrete forbedringer i løsningen på et operationelt niveau.
 • Medvirke til test i løsningen.

Statens HR udvælger medlemmerne til de forskellige brugergrupper efter tilmelding. Deltagerne skal tilsammen dække store og små institutioner, institutioner med egen HR-afdeling og institutioner sluttet sammen i Koncern-HR samt både statslige institutioner og institutioner i selvejesektoren. For at være deltager i de faste brugergrupper skal ens institution have implementeret Statens HR.

Informationer om brugergrupper og tilmelding vil blive kommunikeret i kommende nyhedsbreve fra Statens HR.