Interviews om brugeroplevelsen af Statens Lønløsning har givet værdifulde indsigter

02-12-2022

Kontoret Løn- og Pensionssystem (LPS) har i oktober måned afholdt et kontorseminar over 2 dage. Formålet var at få en bedre forståelse af brugernes arbejdsprocesser, og hvordan de oplever, at applikationerne i SLS (SLS, HR-Løn og BSL) understøtter deres behov.

Interviewdeltagerne var brugeradministratorer, lønmedarbejdere og HR-medarbejdere fra Statens Administration, Stenhus Gymnasiefællesskab og Koncern-HR i Sundhedsministeriet.

Kontorchef Jette Bille Jensen understreger vigtigheden af at forstå brugernes oplevelser og behov gennem dialog med brugerne:

Vi er i gang med at lægge et helt nyt spor for, hvordan vi styrker vores kommunikation og inddrager vores brugere. Dialogerne på seminaret understregede, at vi i endnu højere grad kan understøtte de administrative processer og skabe bedre løsninger ved at arbejde tættere sammen med vores brugere. 

Entusiastiske brugere gav værdifulde indsigter

Interviews med brugerne blev gennemført over Skype af en gruppe med 5 medarbejdere fra LPS på den ene side af skærmen og en bruger på den anden side. Der var stor begejstring på begge sider. Brugerne satte pris på at blive inddraget og få mulighed for at dele deres oplevelser og behov, mens medarbejderne i LPS syntes, at det var spændende og udbytterigt at tale direkte med brugerne.

LPS fik mange værdifulde indsigter ved først at interviewe brugerne og efterfølgende analysere og diskutere indsigterne i plenum. Det varierede fra helt konkrete oplevelser af driftsstabilitet op til lønkørsler, specifikke forbedringsforslag og ønsker til funktionalitet, brug af hjælpeværktøjer til at understøtte brugeradministration, men også om hvordan institutionerne organiserer sig og udfører arbejdsopgaverne omkring udbetaling af løn og registrering af ferie og fravær.

Det videre arbejde med kommunikation og brugerinddragelse

LPS arbejder løbende på at styrke vores kommunikation om Statens Lønløsning og oplevede, at mange af brugernes oplevelser kan afhjælpes med eksisterende og forbedrede brugervejledninger. Statens Administration har både brugervejledninger og tips og tricks til SLS og HR-Løn, som kan findes her: Statens Lønløsning (statens-adm.dk) og derudover er der udarbejdet videovejledninger til BSL, som kan findes her: Videovejledninger - Brugerstyring Løn (oes.dk)

LPS kvalificerer og prioriterer løbende brugernes forbedringsforslag og ønsker til funktionalitet, så de kan indgå i en backlog for at tilpasse den eksisterende løsning, samtidig med at brugernes ønsker er kendte, når SLS skal moderniseres over de kommende år. Har du som bruger et ønske eller forbedringstiltag, kan du skrive til .

Vi arbejder videre med brugerinddragelse i 2023 med fokus på at bygge videre på indsigterne fra kontorseminaret suppleret med jeres bemærkninger fra brugertilfredshedsundersøgelsen i 2022.