Vejledningen om prisfastsættelse er blevet opdateret

25-08-2022
Økonomi

I Budgetvejledning 2021 er reglerne for takstfastsættelse for gebyrer blevet justeret, således at inddækning af tidligere års ubalancer mellem indtægter og omkostninger ikke skal indgå ved opgørelsen af årets balance. Derfor er vejledningen om prisfastsættelse blevet ændret, så afsnittet om gebyrer er blevet tilpasset ændringerne i budgetvejledningen. Yderligere er der tilføjet et eksempel på takstfastsættelse af kontrolgebyr, hvor problemstillingen omkring inddækning er illustreret. Du kan finde vejledningen på dette link.