Økonomistyrelsen indgår aftale med leverandør af statens nye løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturering

08-08-2022
Digitale løsninger

Den 12. juli 2022 underskrev Økonomistyrelsen kontrakt med Mercell.

Efter et genudbud har Økonomistyrelsen indgået kontrakt med Mercell på den løsning, som skal erstatte statens nuværende indkøbs- og faktureringsløsning, IndFak2. Mercell er allerede underleverandør til en del af IndFak2-løsningen.

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Simon Schulian, siger:

Vi er glade for at fortsætte samarbejdet med Mercell – nu som eneleverandør. Vi har været igennem en grundig udbudsproces og har valgt den løsning, som har scoret bedst i vores samlede evaluering.

Om valget af Mercell uddyber Simon Schulian:

Mercell byder ind med en solid, sammenhængende løsning, som understøtter kontraktstyring, indkøb og faktura. Løsningen er udviklet med fokus på brugervenlighed og indeholder den nødvendige funktionalitet til at understøtte grønne indkøb. Endvidere lever løsningen op til de stadig øgede sikkerhedskrav til de fællesstatslige it løsninger.

Forud har været en udbudsproces, som startede i efteråret 2020. Med afsæt i prækvalifikationen udvalgte Økonomistyrelsen tre leverandører til at gå videre, og to af dem endte med at afgive tilbud. Økonomistyrelsen har brugertestet begge leverandørers løsninger og evalueret tilbuddene i forhold til kriterierne: ’leverancesikkerhed’, ’brugervenlighed og kvalitet’ samt pris.

Digitale indkøb er både nemt, effektivt og grønt

Den nye løsning skal gøre det endnu mere fordelagtigt at købe ind digitalt. Ud over at få gavn af de fællesstatslige indkøbsaftaler bliver det på sigt også nemmere at foretage de grønne indkøbsvalg. Med et helt nyt kontraktmodul systemunderstøtter den kommende løsning hele indkøbsprocessen og vil blandt andet blive muligt at markere de leverandører, der tilbyder varer med det laveste klimaaftryk.

En sammenhængende og brugervenlig løsning

Nuværende IndFak-brugere vil sandsynligvis kunne genkende en del elementer i den nye løsning. En ændring bliver dog, at brugerfladen bliver langt mere sammenhængende. Til forskel fra den nuværende IndFak-løsning kommer Mercell til at varetage udvikling og drift af hele løsningen. At sikre en brugervenlig løsning med en sammenhængende brugergrænseflade bliver derfor et intensiveret fokus.

Implementering af ny løsning

Nu går vi i fællesskab med leverandøren i gang med at planlægge det videre forløb. Økonomistyrelsen forventer at starte implementering af den nye løsning med et antal pilot-institutioner, og i efteråret kan vi sige mere om, hvornår de første implementeringsforløb går i gang. Her vil vi ligeledes give et bud på, hvornår vi forventer at kunne udfase vores nuværende løsning, IndFak2.