Offentlige indkøb – indgå i dialog og udvis fleksibilitet

07-04-2022
Indkøb

Økonomistyrelsen er opmærksom på de udfordringer, som situationen i Ukraine kan medføre i form af uforholdsmæssigt store prisstigninger, varemangel, leveringsproblemer mv., og følger situationen løbende.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 22. marts 2022 offentliggjort ”Udbudsretlige problemstillinger vedrørende ændring af kontrakter og rammeaftaler, som følge af konsekvenserne af krigen mellem Rusland og Ukraine”. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdering, at konsekvenserne af krigen mellem Rusland og Ukraine, efter en konkret vurdering, kan danne grundlag for anvendelse af Udbudslovens § 183 – Uforudsete forhold.

§ 183 giver mulighed for at ændre en kontrakt som følge af uforudsete forhold, såfremt ændringen overholder betingelserne i § 183 samt de udbudsretlige principper om ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed. Der vil således være mulighed for at acceptere eksempelvis prisstigninger eller andre kontraktuelle ændringer fra leverandørernes side. En ændring vil dog altid bero sig på en konkret vurdering fra gang til gang.

Økonomistyrelsen opfordrer til dialog og henstiller til, at offentlige myndigheder i tilfælde af udfordrede leverandører holder fast i det gode samarbejde med private leverandører og udviser fleksibilitet med henblik på at finde løsninger på de konkrete udfordringer.