Økonomistyrelsen stiller skarpt på brugervenlighed og søger deltagere fra hele landet til brugertest

24-09-2021
Digitale løsninger

Feedback fra brugerne skal hjælpe Økonomistyrelsen til at vælge det nye system, som skal erstatte det nuværende IndFak2. Brugertestene finder sted i starten af december 2021 og kan afvikles lokalt hos dem, der tilmelder sig.

Den 3. september 2021 offentliggjorde Økonomistyrelsen udbudsmateriale til det nye system, som skal erstatte IndFak2. Kendetegnende for udbuddet af Økonomistyrelsens kommende kontrakt-, indkøbs- og faktureringssystem er et laserskarpt fokus på brugervenlighed. Det betyder, at brugerinddragelse også vil indgå i evalueringen af leverandørernes systemer.

Brugerfeedback skal bidrage til at vælge det nye system

Brugerinddragelsen i denne fase sker ved at gennemføre en række brugertest. Derfor søger vi testdeltagere, som vil bidrage med værdifuld feedback og guide os i forhold til at vælge et system, som tilbyder en effektiv og intuitiv brugeroplevelse.

Vi kommer gerne til jer

Projektteamet kommer gerne ud til forskellige institutioner og sætter et testmiljø op, så vi kan gennemgå de forskellige systemer i ro og mag.

Testene vil finde sted i ugerne 48-49. Vi beder hver deltager om at afsætte ½ time per system. Det er endnu uvist, hvor mange leverandører, der udvælges til test, men maksimum tre systemer.

Testdeltagere skal teste kendte arbejdsfunktioner

I testene bliver deltagerne bedt om at udføre en eller flere opgaver, de er vant til at håndtere. Vi planlægger at gennemføre test med repræsentanter fra syv forskellige brugergrupper:

  • Lokale administratorer, der har til opgave at oprette nye brugere
  • Fakturafordelere, der har til opgave at fordele fakturaer og tilføje kontering
  • Kontraktstyrere, som opretter og administrerer lokale leverandøraftaler
  • Indholdsansvarlige, som opretter og vedligeholder kataloger
  • Indkøbere, som organiserer og bestiller varer på vegne af rekvirenter
  • Varemodtagere, som varemodtager ordrer/fakturaer og tilføjer kontering
  • Godkendere, som godkender ordrer og fakturaer

Udvælgelse af testdeltagere

Vi søger fem deltagere per brugergruppe men vil være taknemmelige for enhver hjælp, vi kan få.

Havner vi i den situation, at der er flere interesserede end vi har behov for, vil vi udvælge deltagere under hensynstagen til at sikre repræsentativitet ift. organisationsstørrelse, fysisk placering og erfaringsniveau med det nuværende system.

Tilmeld dig brugertest

Hvis du kan genkende dig selv i beskrivelserne, er du velkommen til at kontakte projektteamet på mail

På forhånd tak for jeres hjælp – vi ser frem til samarbejdet om at udvælge et brugervenligt system!

Projektteamet